Bilgi Formu

Müzik endüstrisindeki mesleğiniz (Harf sırasına göre sıralanmıştır / birden fazla işaretleyebilirsiniz.)
Aranjör
Bestekar
Dijital müzik dağıtımı / satışcısı
DJ
Etkinlik Scaff Çalışanı
Fiziki müzik dağıtımı / satışcısı
Görüntü Teknisyeni
Halk Ozanı (Aşık)
Işık Teknisyeni
Konser / Festival Organizatörü
Menajer
Müzik Aleti Satıcısı
Müzik Aleti Üreticisi
Müzik perakende sektörü
Müzisyen
Orkestra Şefi
Prodüksiyon Amiri
Prodüksiyon Amiri Asistanı
Prodüktör
Rodi
Sahne çalışanı
Şarkıcı / Solist
Ses & Kayıt Mühendisi
Ses Teknisyeni
Söz Yazarı
Stüdyo çalışanı
Tonmaister
Vokal
Müzik endüstrisinde çalıştığınız alan(ları) belirtiniz. (*)
Müzik yaratıcıları/üreticileri
Müzik perakende satış
Kayıtlı müzik
Müzik temsilciliği
Müzik yayıncılığı
Canlı müzik
Güvenlik kodu

(*) Zorunlu alanları gösterir.

Destekçilerimiz

Neyi Hedefliyoruz?

  • Müzik endüstrisinde istihdam edilen kişi sayısı
  • Sigortalı / sigortasız çalışan kişi sayısı
  • Müzik endüstrisinde çalışan kişilerin özellikleri (eğitim/cinsiyet/meslek/ikametgahi vb.)
  • Müzik endüstrisinde  yeralan meslek grupları
  • Sigortasız çalışan kişilerin sigortalanabilecekleri mevzuatı oluşturmak için ilgili kamu kurumları ile çalışma
  • Sigortalı olmasına rağmen prim ödemelerinde sorun yaşayan kişiler için iyileştirici çözüm bulmak için kamu kurumları ile çalışma
  • Müzik endüstrisi içinde yeralan tüm meslek kollarını bularak, ilgili resmi merciilerde bu iş kollarının tanımlanmasının yapılması için çalışma

  • Sanatçıların ve müzik endüstrisi emekçilerinin ihtiyaçlarına/çalışma koşullarına göre sigorta mevzuatının iyileştirilmesi ve çalışan herkesin sosyal güvencesinin sağlanması
  • Müzik endüstrisinde çalışan herkesin “mesleki yeterlilik belgesi” alması, bu belge ile müzik endüstrisinde çalışanların resmi ve özel kuruluşlarda mesleklerini icra ettiklerine dair başka herhangi bir dokümana ihtiyaç duymamaları
  • Mesleki yeterlilik belgesinin sağlayacağı faydalardan müzik endüstrisi çalışanlarının faydalanması (SGK prim hibeleri, e-devlet sisteminde meslek bilgisinin otomatik gözükmesi vb.)
  • Türkiye müzik endüstrisi haritasının çıkarılması (bu proje tamamlandıktan sonra çalışamalara başlanacaktır)

Tüm bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için “veri” ihtiyacı doğmaktadır. Bu sebeple bu platform kurulmuştur.

İletişim

Tel : +90 (532) 650 73 00
E-mail : info@muzikplatformu.com
Başvuru : Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Anketi doldurmadan önce Kişisel Verilerin Paylaşımı Metni'ne onay vermeniz gerekmektedir. Tamam diyerek sözleşmeyi kabul etmiş oluyorsunuz.
TAMAM